3.5.1.2 Månedlig afstemning af eIndkomst 3.6.1.4 Tilkøb - ØSLDV Rådgivning 3.6.1.3 Tilkøb - Kundespecifikke rapporter 3.6.1.1 Tilkøb - Refusionsprognose 3.6.1.2 Tilkøb - Lønbudgetsimulering 3.5.1.1 Udvalgte beregninger 3.4.4.2. Brug af "Sumdata" som erstatning for uddata m.m. 3.3.4.2. Registerer indlån af medarbejdere 3.1.5.2. Standsning af løn 3.1.5.1.b Kontrol af uddata 198 m.m. 3.3.2.1.b Oprettelse af barsel og adoption - afholdelse af barsel 3.4.5.1 Opgørelse af merarbejdsforpligtelse 3.4.4.1 Afstemning af lønrelaterede poster (beholdningsafstemning) 3.4.3.1 Indlæs lønposter i Navision 3.4.2.1 Budgetter 3.4.1.3 Analysér og lav statistik 3.4.1.2 Ad hoc rapporter 3.4.1.1 Træk standard rapporter 3.3.6.1 Håndtéring af refusionsindbetalinger 3.3.5.1 Ansøgning af øvrige refusioner 3.3.4.1.a Registrér udlån af medarbejder 3.3.3.3 Fratrædelse af medarbejder på socialt kapitel 3.3.3.2 Anmeldelse af refusion på socialt kapitel 3.3.3.1 Oprettelse af medarbejder på socialt kapitel 3.3.2.2 Anmeld barselsrefusion 3.3.2.1.a Oprettelse af barsel og adoption 3.3.1.3 Afslut sygdomsrefusion 3.3.1.2 Anmeldelse af sygdomsrefusion/delvis sygemelding 3.3.1.1 Indberet sygefravær til FRAV 3.2.1.5 Afvikling af feriepengeforpligtelse uden FRAV 3.2.1.4 Afvikling af feriepengeforpligtelse med FRAV 3.2.1.3 Registrér afholdt ferie 3.2.1.2 Tildel ferieret manuelt (FRAV) 3.2.1.1 Tildel ferieret automatisk (FRAV) 3.1.6.3 Fratrædelse af tjenestemand 3.1.6.2 Løbende administration af tjenestemandspension 3.1.6.1 Oprettelse af tjenestemand på ny løn 3.1.5.1.a Kundens kontrol af grunddokumentation 3.1.4.1 Ændring af medarbejderstamdata 3.1.3.6 Udbetaling af udenlandsk honorar 3.1.3.5 Udbetaling af honorar 3.1.3.4 Tjenestebolig og lejebolig 3.1.3.3 Indhentning af skyldigt beløb 3.1.3.2 Aconto løn 3.1.3.1 Engangsvederlag, timelønnede, ferie uden løn 3.1.2.3 Dødsfald og oprettelse af efterindtægt 3.1.2.2 Afregning af ferie 3.1.2.1 Fratrædelse af  medarbejder 3.1.1.1 Oprettelse af medarbejder samt korrektion
Løn