3.1.3.5 Udbetaling af honorar 3.4.1.4 Tilkøb - ØSLDV Rådgivning 3.5.1.3 Bestilling i Public 360 3.4.1.3 Tilkøb - Kundespecifikke rapporter 3.5.1.2 Brugeradministration i ØSC-Løn portalen 3.5.2.1 Arkivering i 360 3.4.1.2 Tilkøb - Lønbudgetsimulering 3.5.1.1 ØSC-Løn portalen 3.4.1.1 Tilkøb - Refusionsprognose 3.3.6.1 Indlæs lønposter i Navision 3.4.5.1 Opgørelse af merarbejdsforpligtelse 3.3.4.1 Opgørelse af feriepengeforpligtelse 3.3.1.2 Brug af sumdata som erstatning for uddata 3.3.3.1 Månedlig afstemning af eIndkomst 3.3.2.1 Kontrol/rettelser i eIndkomst 3.3.1.1 Afstemning af lønrelaterede poster (beholdningsafstemning) 3.2.3.3 Fratrædelse af medarbejder på socialt kapitel 3.2.2.2 Anmodning af barselsrefusion 3.2.4.2.b Registerer indlån af medarbejdere 3.2.6.1 Håndtéring af refusionsindbetalinger 3.2.5.1 Ansøgning af øvrige refusioner 3.2.3.2 Anmodning om refusion på socialt kapitel 3.2.1.3 Afslut sygdomsrefusion 3.2.4.1 Registrer udlån af medarbejder 3.2.2.1.b Oprettelse af barsel og adoption - afholdelse af barsel 3.1.7.4 Afvikling af feriepengeforpligtelse med FRAV 3.2.3.1 Oprettelse af medarbejder på socialt kapitel 3.2.1.2 Anmeldelse af sygdomsrefusion/delvis sygemelding 3.2.2.1.a Oprettelse af barsel og adoption 3.1.7.3 Registrer afholdt ferie 3.2.1.1 Indberet sygefravær til FRAV 3.1.7.2 Tildel ferieret manuelt (FRAV) 3.1.5.3.b Kontrol af godkendte SLS inddata - Efter kørsel 3.1.8.1 Udvalgte beregninger 3.1.7.5 Afvikling af feriepengeforpligtelse uden FRAV 3.1.7.1 Tildel ferieret automatisk (FRAV) 3.1.5.3.a Kontrol af godkendte SLS inddata - Før kørsel 3.1.3.3 Indhentning af skyldigt beløb 3.1.2.3 Dødsfald og oprettelse af efterindtægt 3.1.3.6 Udbetaling af udenlandsk honorar 3.1.3.2 Aconto løn 3.1.2.2 Afregning af ferie 3.1.2.1 Fratrædelse af  medarbejder 3.1.1.1.a Oprettelse af medarbejder 3.1.6.3 Fratrædelse af tjenestemand 3.1.6.2 Løbende administration af tjenestemandspension 3.1.3.4 Tjenestebolig og lejebolig 3.1.5.1.b Kontrol af uddata 720 m.m. 3.1.6.1 Oprettelse af tjenestemand på ny løn 3.1.5.1.a Kundens kontrol af grunddokumentation 3.1.4.1 Ændring af medarbejderstamdata 3.1.3.1 Engangsvederlag, timelønnede, ferie uden løn 3.1.5.2. Standsning af løn
Løn